Training Jeugdbescherming & Privacy

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de jeugdbescherming. Ter uitoefening van deze verantwoordelijkheid hebben gemeentes contracten afgesloten met Gecertificeerde Instellingen (GI's). De GI's zijn degene die uiteindelijk de jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren. Tijdens het uitvoeren van deze jeudgbeschermingsmaatregelen werken de GI's op grote schaal met vertrouwelijke persoonsgegevens. Het is belangrijk om op een juiste wijze met deze gegevens om te gaan. Leidraad hiervoor is het privacyreglement van de GI’s.

Deze cursus behandelt de belangrijkste onderwerpen uit het privacyreglement. Je leert over de juiste wijze van dossiervorming, het verstrekken van informatie door en aan een GI, en alle belangrijke zaken omtrent het recht van Inzage, Afschrift en Correctie.

De cursus kan worden afgesloten met een uitgebreide eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvang je het 'Certificaat Jeugdbescherming en Privacy' van AVG Compleet.Training Jeugdbescherming & Privacy