Module Bewustwordingscampagnes en de AVG

Bewustwording ('Awareness') van het belang van privacybescherming en informatiebeveiliging is essentieel voor een goede beveiliging én voor het voldoen aan de AVG. In deze module leer je hoe je een goede campagne op zet.



Module Bewustwordingscampagnes en de AVG